Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-315/17. sz., Hebberecht kontra EKSZ ügyben 2018. november 27-én hozott ítélete ellen az Európai Külügyi Szolgálat által 2019. február 6-án benyújtott fellebbezés

(C-93/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: S. Marquardt, R. Spac meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Chantal Hebberecht

A fellebbező(k) kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-315/17. sz. ügyben hozott ítéletet;

a Bíróság az eredeti keresetet mint megalapozatlant utasítsa el;

a Bíróság a másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EKSZ szerint a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel ítéletét a tisztviselők személyzeti szabályzata 1d. cikke (2) bekezdésének megsértésére alapította annak megállapításával, hogy e rendelkezés az intézmény által az említett személyzeti szabályzat alapján hozott egyedi határozatokra közvetlenül alkalmazandó elvet tartalmaz (a megtámadott ítélet 93–94. pontja).

Ezenkívül, feltételezve azt, hogy a tisztviselők személyzeti szabályzata 1d. cikkének (2) bekezdése közvetlenül alkalmazandó kötelezettséget ír elő, e rendelkezés a jogvita tárgyát képező határozat jellegére tekintettel a jelen ügyben nem lett volna alkalmazható, mivel e határozat csak a felperesre mint delegációvezetőre, nem pedig a nemek közötti egyenlőség elvének alkalmazására vonatkozott.

____________