Language of document :

2019 m. vasario 6 d. Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-315/17, Hebberecht / EIVT

(Byla C-93/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos išorės veiksmų tarnyba, atstovaujama S. Marquardt, R. Spac

Kita proceso šalis: Chantal Hebberecht

Apeliantės reikalavimai:

Panaikinti 2018 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-315/17.

Atmesti pradinį ieškinį kaip nepagrįstą.

Priteisti iš kitos proceso šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

EIVT nuomone, savo sprendime Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą remdamasis Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 dalies pažeidimu ir konstatuodamas, kad šioje nuostatoje įtvirtintas principas, kurį institucija gali taikyti tiesiogiai, kai priima individualius sprendimus pagal šiuos Tarnybos nuostatus (skundžiamo sprendimo 93−94 punktai).

Be to, net darant prielaidą, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 dalyje nustatytas tiesiogiai taikomas reikalavimas, ši nuostata negalėjo būti taikoma šiuo konkrečiu atveju dėl ginčijamo sprendimo, kuris buvo susijęs tik su apeliante kaip delegacijos vadove ir kuriame netaikomas lyčių lygybės principas, pobūdžio.

____________