Language of document :

Recurs introdus la 6 februarie 2019 de Serviciul European de Acțiune Externă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 27 noiembrie 2018 în cauza T-315/17, Hebberecht/SEAE

(Cauza C-93/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Serviciul European de Acțiune Externă (reprezentant: S. Marquardt, R. Spac, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Chantal Hebberecht

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului din 27 noiembrie 2018 în cauza T-315/17;

respingerea acţiunii iniţiale ca nefondate;

    obligarea celeilalte părți la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit SEAE, Tribunalul a săvârşit o eroare de drept prin faptul că şi-a întemeiat hotărârea pe o încălcare a articolului 1d alineatul (2) din statutul funcţionarilor şi întrucât a considerat că această dispoziţie conţine un principiu aplicabil în mod direct deciziilor individuale adoptate de instituţie în aplicarea statutului menţionat (punctele 93-94 din hotărârea atacată).

În plus, chiar presupunând că articolul 1d alineatul (2) din statutul funcţionarilor impune o obligaţie aplicabilă în mod direct, această dispoziţie nu putea fi aplicată în speţă având în vedere natura deciziei în litigiu, care nu o privea decât pe recurentă în calitatea sa de şef de delegaţie şi nu era adecvată pentru aplicarea principiului egalităţii de gen.

____________