Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof - Germania) – A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(Cauza C-449/17)1

[Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 132 alineatul (1) literele (i) și (j) – Scutiri pentru anumite activități de interes general – Învățământ școlar sau universitar – Noțiune – Cursuri de conducere auto asigurate de o școală de conducători auto]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Pârâtă: Finanzamt Wolfenbüttel

Dispozitivul

Noțiunea „învățământ școlar sau universitar”, în sensul articolului 132 alineatul (1) literele (i) și (j) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, trebuie interpretată în sensul că nu cuprinde cursurile de conducere auto asigurate de o școală de conducători auto precum cea în discuție în litigiul principal în vederea obținerii permiselor de conducere pentru autovehiculele din categoriile B și C1, prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere.

____________

1     JO C 330, 2.10.2017.