Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. marca 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – A & G Farschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(Zadeva C-449/17)1

(Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(i) in (j) – Oprostitev za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu – Šolsko ali univerzitetno izobraževanje – Pojem – Tečaj vožnje motornih vozil, ki ga zagotavlja avtošola)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A & G Farschul-Akademie GmbH

Tožena stranka: Finanzamt Wolfenbüttel

Izrek

Pojem „šolsko ali univerzitetno izobraževanje“ v smislu člena 132(1), (i) in (j), Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da ne zajema poučevanja vožnje motornih vozil, ki ga zagotavlja avtošola, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, za pridobitev vozniškega dovoljenja za vozila kategorij B in C1 iz člena 4(4) Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih.

____________

1 UL C 330, 2.10.2017.