Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Köln (Saksamaa) 23. jaanuaril 2019 – FX versus GZ, kelle seaduslik esindaja on tema ema

(kohtuasi C-41/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: FX

Kostja: GZ, kelle seaduslik esindaja on tema ema

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Saksa Zivilprozessordnung’i (tsiviilkohtumenetluse seadustik, ZPO) § 767 kohase täitmise lubamatuks tunnistamise hagi puhul välisriigi elatise määramise otsuse vastu on tegemist ülalpidamiskohustuse küsimusega nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes1 tähenduses?

2.    Kui see ei ole nii, kas ZPO § 767 kohase täitmise lubamatuks tunnistamise hagi puhul välisriigi elatise määramise otsuse vastu on tegemist menetlusega, mis seondub kohtuotsuste täitmisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnistamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades2 artikli 24 punkti 5 tähenduses?

____________

1 ELT 2009, L 7, lk 1.

2 ELT 2012, L 351, lk 1.