Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. siječnja 2019. uputio Amtsgericht Köln (Njemačka) – FX protiv GZ, zakonski zastupan po svojoj majci

(predmet C-41/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: FX

Protivnik zahtjeva: GZ, zakonski zastupan po svojoj majci

Prethodna pitanja

1.    Je li u slučaju zahtjeva za obustavu izvršenja u skladu s člankom 767. Zivilprozessordnunga (njemački Zakon o građanskom postupku, ZPO) protiv inozemne odluke o uzdržavanju riječ o stvari koja se odnosi na obvezu uzdržavanja u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja1 ?

2.    U slučaju niječnog odgovora, je li u slučaju zahtjeva za obustavu izvršenja u skladu s člankom 767. ZPO-a protiv inozemne odluke o uzdržavanju riječ o postupku koji se u smislu članka 24. točke 5. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima2 odnosi na izvršenje sudskih odluka?

____________

1 SL 2009., L 7, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 5., str. 138.)

2 SL 2012., L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)