Language of document :

Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2019. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FX kontra GZ, törvényes képviselője az édesanyja

(C-41/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: FX

Alperes: GZ, törvényes képviselője az édesanyja

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Egy külföldi tartási jogcím elleni, a német Zivilprozessordnung (polgári perrendtartás, ZPO) 767. §-a szerinti, végrehajtással szembeni jogorvoslati kérelem a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet1 értelmében vett tartással kapcsolatos ügy-e?

Amennyiben nem, egy külföldi tartási jogcím elleni, a ZPO 767. §-a szerinti, végrehajtással szembeni jogorvoslati kérelem a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 24. cikkének 5. pontja értelmében vett, határozatok végrehajtásával kapcsolatos eljárás-e?

____________

1 HL 2009. L 7., 1. o., helyesbítések: HL 2011. L 131., 26. o., HL 2013. L 8., 19. o., HL 2013. L 281., 29. o.

2 HL 2012. L 351., 1. o.