Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 23 ianuarie 2019 – FX/GZ, prin mama sa, în calitate de reprezentant legal

(Cauza C-41/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamant: FX

Pârâtă: GZ, prin mama sa, în calitate de reprezentat legal

Întrebările preliminare

O contestație la executare formulată în conformitate cu articolul 767 din Codul de procedură civilă german (denumit în continuare „ZPO”) împotriva unei hotărâri în materie de întreținere pronunțate de o instanță străină intră sub incidența obligațiilor de întreținere în sensul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (denumit în continuare „Regulamentul nr. 4/2009”)1 ?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea precedentă, o contestație la executare formulată în conformitate cu articolul 767 din ZPO împotriva unei hotărâri în materie de întreținere pronunțate de o instanță străină intră sub incidența procedurilor având ca obiect executarea hotărârilor în sensul articolului 24 punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială2 (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles Ia”)?

____________

1 JO 2009, L 7, p. 1.

2 JO 2012, L 351, p. 1.