Language of document :

2019 m. vasario 23 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid / Europos Komisija

(Byla C-179/19 P)

Proceso kalbos: ispanų ir prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland

Kitos proceso šalys: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid / Europos Komisija, atmesti pirmoje instancijoje pareikštą ieškinį ir priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas;

arba, subsidiariai,

panaikinti skundžiamą sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo; atidėti abiejose instancijose patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas vieninteliu pagrindu. Komisija tvirtina, kad Bendrasis Teismas savo sprendimo 121–151 punktuose padarė teisės klaidą, nuspręsdamas, kad Reglamentu 2016/6461 keičiama esminė Reglamento 715/20072 nuostata. Ši klaida padaryta dėl to, kad, pirma, netinkamai aiškinta pakeitimo sąvoka, kurią Bendrasis Teismas įvardija kaip „pakeitimą de facto“, ir, antra, neteisingai aiškintos Reglamento 2016/646 taikymo srities. Taip sprendimas kelia grėsmę Sąjungos institucijų pusiausvyrai.

____________

1     2016 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/646, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6) (OL L 109, 2016, p. 1).

2     2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007, p. 1).