Language of document :

Recurs introdus la 23 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauzele conexate T-339/16, T-391/16 și T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid/Comisia Europeană

(Cauza C-179/19 P)

Limbile de procedură: spaniola și franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentant: J.-F. Brakeland, agent)

Celelalte părți din procedură: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului din 13 decembrie 2018 comunicată Comisiei în aceeași zi în cauzele conexate T-339/16, T-391/16 și T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid împotriva Comisiei Europene, respingerea acțiunii în primă instanță și obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată;

sau, cu titlu subsidiar,

anularea hotărârii și trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal; soluționarea odată cu fondul a cererilor privind cheltuielile de judecată aferente celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

Recursul se întemeiază pe un motiv unic. Comisia apreciază că, la punctele 121-151 din hotărârea sa, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept concluzionând că Regulamentul 2016/6461 modifică un element esențial din Regulamentul 715/20072 . Această eroare provine, pe de o parte, dintr-o interpretare incorectă a noțiunii de modificare, ilustrată de recurgerea de către Tribunal la conceptul „modificare de facto” și, pe de altă parte, dintr-o interpretare incorectă a domeniului de aplicare al Regulamentului 2016/646. Procedând în acest mod, hotărârea periclitează echilibrul interinstituțional al Uniunii.

____________

1     Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO 2016, L 109, p. 1).

2     Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO 2007, L 171, p. 1).