Language of document :

Acțiune introdusă la 28 februarie 2019 – AM/BEI

(Cauza T-134/19)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AM (reprezentanți: L. Levi și A. Champetier, avocați)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

declararea prezentei acțiuni ca admisibilă și fondată;

în consecință:

anularea deciziilor președintelui BEI din 30 iunie 2017 și 11 decembrie 2017 în măsura în care prin acestea se refuză reclamantului acordarea indemnizației de mobilitate geografică prevăzute la articolul 1.4 din dispozițiile administrative aplicabile personalului;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei președintelui BEI din 20 noiembrie 2018 de respingere a concluziilor comisiei de conciliere și de confirmare a deciziilor din 30 iunie 2017 și 11 decembrie 2017;

prin urmare:

obligarea pârâtei la plata retroactivă a indemnizației de mobilitate geografică, începând de la 1 aprilie 2017, în cuantum de 36 045,6 euro (1 567,20 euro x 23 de luni) la data introducerii prezentei acțiuni;

obligarea pârâtei la plata unor dobânzi de întârziere pentru indemnizația de mobilitate geografică datorată de la 1 aprilie 2017 până la plata integrală, dobânzile de întârziere fiind stabilite la rata dobânzii Băncii Centrale Europene majorată cu 2 puncte.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 1.4 din dispozițiile administrative aplicabile personalului și pe încălcarea articolelor 1 și 11 din anexa VII la aceste dispoziții.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor protecției încrederii legitime, previzibilității juridice și solicitudinii.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului nediscriminării, a articolului 1.3 din Codul de conduită al personalului BEI și a articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei administrări și a principiului termenului rezonabil.

____________