Language of document :

Tožba, vložena 28. februarja 2019 – AM/EIB

(Zadeva T-134/19)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AM (zastopnika: L. Levi in A. Champetier, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je ta tožba dopustna in utemeljena;

posledično,

razglasi ničnost sklepov predsednika EIB z dne 30. junija 2017 in 11. decembra 2017 v delu, v katerem je tožeči stranki zavrnjena pravica do dodatka za geografsko mobilnost iz člena 1.4 upravnih določb, ki se uporabljajo za osebje;

po potrebi razglasi ničnost sklepa predsednika EIB z dne 20. novembra 2018 o zavrnitvi predlogov spravne komisije in potrditvi sklepov z dne 30. junija 2017 in 11. decembra 2017;

in zato

toženi stranki retroaktivno naloži plačilo dodatka za geografsko mobilnost od 1. aprila 2017, to je na dan vložitve te tožbe 36.045,6 EUR (1567,20 EUR x 23 mesecev);

toženi stranki naloži plačilo zamudnih obresti od dodatka za geografsko mobilnost, dolgovanega od 1. aprila 2017 do celotnega plačila, pri čemer se zamudne obresti določijo po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za 2 točki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 1.4 upravnih določb, ki se uporabljajo za osebje, ter kršitev členov 1 in 11 priloge VII k tem določbam.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načel legitimnih pričakovanj, pravne predvidljivosti in skrbnega ravnanja.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na kršitev načela prepovedi diskriminacije, člena 1.3 kodeksa ravnanja osebja EIB in člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na kršitev načel dobrega upravljanja in razumnega roka.

____________