Language of document : ECLI:EU:C:2019:222

Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 19. marta rīkojums –
Sevenfriday/EUIPO

(lieta C733/18 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības preču zīme – Vārdiskas preču zīmes “SEVENFRIDAY” reģistrācijas pieteikums – Iebildumu process – Reģistrācijas pieteikumu noraidīšana – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība

1.      Apelācija – Pamati – Vispārējās tiesas argumentācijas aspekta konkrētas kritikas un apelācijas sūdzības pamatošanai izvirzīto juridisko argumentu neesamība – Nepieņemamība

(Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 169. panta 2. punkts)

(skat. 5. punktu)

2.      Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana – Nepieņemamība – Vispārējās tiesas veiktas Savienības tiesību interpretācijas vai piemērošanas apstrīdēšana – Pieņemamība

(LESD 256. panta 1. punkta 2. daļa; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa; Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

(skat. 5. punktu)

3.      Apelācija – Pamati – Pirmoreiz apelācijas tiesvedībā izvirzīts pamats – Nepieņemamība

(Tiesas Reglamenta 170. panta 1. punkts)

(skat. 5. punktu)

4.      Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu un pierādījumu vērtējums – Nepieņemamība – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 5. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu.

2)

Sevenfriday AG sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.