Language of document : ECLI:EU:C:2019:222

Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 19 martie 2019 – Sevenfriday/EUIPO

(Cauza C733/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii verbale SEVENFRIDAY – Procedură de opoziție – Respingerea cererii de înregistrare – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) – Recurs vădit inadmisibil”

1.      Recurs – Motive – Lipsa unei critici concrete cu privire la un punct al raționamentului Tribunalului și lipsa de argumente juridice în susținerea recursului – Inadmisibilitate

[Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d) și art. 169 alin. (2)]

(a se vedea punctul 5)

2.      Recurs – Motive – Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața Tribunalului – Inadmisibilitate – Contestarea interpretării sau a aplicării dreptului Uniunii efectuate de Tribunal – Admisibilitate

[art. 256 alin. (1) al doilea paragraf TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d)]

(a se vedea punctul 5)

3.      Recurs – Motive – Motiv invocat pentru prima dată în recurs – Inadmisibilitate

[Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 alin. (1)]

(a se vedea punctul 5)

4.      Recurs – Motive – Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă – Inadmisibilitate – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctul 5)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca vădit inadmisibil.

2)

Sevenfriday AG suportă propriile cheltuieli de judecată.