Language of document : ECLI:EU:C:2019:222

Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 19. marca 2019 – Sevenfriday/EUIPO

(Zadeva C733/18 P)

„Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Zahteva za registracijo besedne znamke SEVENFRIDAY – Postopek z ugovorom – Zavrnitev zahteve za registracijo – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 8(1)(b) – Očitno nedopustna pritožba“

1.      Pritožba – Razlogi – Neobstoj natančne kritike dela razlogovanja Splošnega sodišča in pravnih trditev v utemeljitev pritožbe – Nedopustnost

(Poslovnik Sodišča, člena 168(1)(d) in 169(2))

(Glej točko 5.)

2.      Pritožba – Razlogi – Zgolj ponovitev razlogov in trditev, predstavljenih pred Splošnim sodiščem – Nedopustnost – Izpodbijanje razlage oziroma uporabe prava Unije s strani Splošnega sodišča – Dopustnost

(člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča, člen 168(1)(d))

(Glej točko 5.)

3.      Pritožba – Razlogi – Razlog, prvič naveden v okviru pritožbe – Nedopustnost

(Poslovnik Sodišča, člen 170(1))

(Glej točko 5.)

4.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256(1) PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točko 5.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

Sevenfriday AG nosi svoje stroške.