Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. märtsi 2019. aasta määrus –
Hungary Restaurant Company ja Evolution Gaming Advisory versus komisjon

(kohtuasi C700/18 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Tühistamishagi – ELTL artikli 263 kuues lõik – Hagi esitamise tähtaja algus – Kaks kuud pärast asjaomase akti Euroopa Liidu Teatajas avaldamist esitatud hagi – Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus

1.      Tühistamishagi – Tähtaeg – Õiguskord – Uurimine liidu kohtu algatusel

(ELTL artikli 263 kuues lõik)

(vt punkt 19)

2.      Tühistamishagi – Tähtaeg – Tähtaja algus – Vaidlustatava akti avaldamise kuupäev – Väljaarvutamine

(ELTL artikli 263 kuues lõik)

(vt punktid 21 ja 22)

3.      Tühistamishagi – Tähtaeg – Tähtaja algus – Vaidlustatava akti avaldamise kuupäev – Õiguse tõhusale kohtulikule kaitsele rikkumine – Puudumine

(ELL artikli 6 lõige 1; ELTL artikli 263 kuues lõik; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 47 ja artikli 52 lõige 7)

(vt punkt 26)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta Hungary Restaurant Company Kft. ja Evolution Gaming Advisory Kft. kohtukulud nende endi kanda.