Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 14.3.2019 – Hungary Restaurant Company ja Evolution Gaming Advisory vastaan komissio

(asia C-700/18 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Kumoamiskanne – SEUT 263 artiklan kuudes kohta – Kanteen nostamiselle varatun määräajan alkamisajankohta – Kanne, joka on nostettu yli kaksi kuukautta sen jälkeen, kun asianomainen toimi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä – Selvästi perusteeton valitus)

1.      Kumoamiskanne – Määräajat – Ehdottomat kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Peruste, jonka unionin tuomioistuimet tutkivat viran puolesta

(SEUT 263 artiklan kuudes kohta)

(ks. 19 kohta)

2.      Kumoamiskanne – Määräajat – Alkamisajankohta – Asianomaisen toimen julkaisupäivä – Laskeminen

(SEUT 263 artiklan kuudes kohta)

(ks. 21 ja 22 kohta)

3.      Kumoamiskanne – Määräajat – Alkamisajankohta – Asianomaisen toimen julkaisupäivä – Tehokasta oikeussuojaa koskevaa oikeutta ei ole loukattu

(SEU 6 artiklan 1 kohta; SEUT 263 artiklan kuudes kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla ja 52 artiklan 7 kohta)

(ks. 26 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään selvästi perusteettomana.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. ja Evolution Gaming Advisory Kft. vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.