Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

A Bíróság (hetedik tanács) 2019. március 14i végzése – Hungary Restaurant Company és Evolution Gaming Advisory kontra Bizottság

(C700/18. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Megsemmisítés iránti kereset – A EUMSZ 263. cikk hatodik albekezdése – A keresetindítási határidő kezdete – Több mint két hónappal a szóban forgó jogi aktus Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele után előterjesztett kereset – Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”

1.      Megsemmisítés iránti kereset – Határidők – Eljárásgátló jelleg – Az uniós bíróság által hivatalból végzett vizsgálat

(EUMSZ 263. cikk, hatodik bekezdés)

(lásd: 19. pont)

2.      Megsemmisítés iránti kereset – Határidők – Kezdet – A vitatott jogi aktus közzétételének napja – Kiszámítás

(EUMSZ 263. cikk, hatodik bekezdés)

(lásd: 21., 22. pont)

3.      Megsemmisítés iránti kereset – Határidők – Kezdet – A vitatott jogi aktus közzétételének napja – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése – Hiány

(EUSZ 6. cikk, (1) bekezdés; EUMSZ 263. cikk, hatodik bekezdés; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk, és 52. cikk, (7) bekezdés)

(lásd: 26. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2)

A Hungary Restaurant Company Kft. és az Evolution Gaming Advisory Kft. maguk viselik saját költségeiket.