Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

2019 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis
Hungary Restaurant Company ir Evolution Gaming Advisory / Komisija

(Byla C700/18 P)

„Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Ieškinys dėl panaikinimo – SESV 263 straipsnio šešta pastraipa – Ieškinio pareiškimo termino eigos pradžia – Ieškinys, pareikštas praėjus daugiau nei dviem mėnesiams nuo atitinkamo akto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje – Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas“

1.      Ieškinys dėl panaikinimo – Terminai – Imperatyvus pobūdis – Sąjungos teismo iniciatyva atliekamas nagrinėjimas

(SESV 263 straipsnio šešta pastraipa)

(žr. 19 punktą)

2.      Ieškinys dėl panaikinimo – Terminai – Eigos pradžia – Nagrinėjamo akto paskelbimo diena – Skaičiavimas

(SESV 263 straipsnio šešta pastraipa)

(žr. 21, 22 punktus)

3.      Ieškinys dėl panaikinimo – Terminai – Eigos pradžia – Nagrinėjamo akto paskelbimo diena – Teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimas – Nebuvimas

(ESS 6 straipsnio 1 dalis; SESV 263 straipsnio šešta pastraipa; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir 52 straipsnio 7 dalis)

(žr. 26 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

2.

Hungary Restaurant Company Kft. ir Evolution Gaming Advisory Kft padengia savo bylinėjimosi išlaidas.