Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-14 ta’ Marzu 2019 – Hungary Restaurant Company u Evolution Gaming Advisory vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-700/18 P)

“Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Rikors għal annullament – Is-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE – Bidu tad-dekorrenza tat-terminu għall-preżentata ta’ rikors – Rikors ippreżentat iktar minn xahrejn wara d-data tal-pubblikazzjoni tal-att kkonċernat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea – Appell manifestament infondat”

1.      Rikors għal annullament – Termini – Natura ta’ ordni pubbliku – Eżami ex officio mill-qorti tal-Unjoni

(is-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE)

(ara l-punt 19)

2.      Rikors għal annullament – Termini – Bidu tad-dekorrenza – Data tal-pubblikazzjoni tal-att inkwistjoni – Kalkolu

(Artikolu 263(6) TFUE)

(ara l-punti 21, 22)

3.      Rikors għal annullament – Termini – Bidu tad-dekorrenza – Data tal-pubblikazzjoni tal-att inkwistjoni – Ksur tad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja – Assenza

(Artikolu 6(1) TUE; Artikolu 263(6) TFUE; Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, Artikoli 47 u 52(7))

(ara l-punt 26)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud bħala manifestament infondat.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. u Evolution Gaming Advisory Kft. għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.