Language of document : ECLI:EU:C:2019:215


 


 Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 14 maart 2019 –
Hungary Restaurant Company en Evolution Gaming Advisory/Commissie

(Zaak C700/18 P)

„Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Beroep tot nietigverklaring – Artikel 263, zesde alinea, VWEU – Aanvangstijdstip van de beroepstermijn – Beroep dat is ingesteld meer dan twee maanden na de datum van bekendmaking van de betrokken handeling in het Publicatieblad van de Europese Unie – Hogere voorziening kennelijk ongegrond”

1.      Beroep tot nietigverklaring – Termijnen – Regels van openbare orde – Ambtshalve onderzoek door de Unierechter

(Art. 263, zesde alinea, VWEU)

(zie punt 19)

2.      Beroep tot nietigverklaring – Termijnen – Aanvang – Datum van bekendmaking van de betrokken handeling – Berekening

(Art. 263, zesde alinea, VWEU)

(zie punten 21, 22)

3.      Beroep tot nietigverklaring – Termijnen – Aanvang – Datum van bekendmaking van de betrokken handeling – Schending van het recht op effectieve rechterlijke bescherming – Geen

(Art. 6, lid 1, VEU; art. 263, zesde alinea, VWEU; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 47 en 52, lid 7)

(zie punt 26)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt kennelijk ongegrond verklaard.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. en Evolution Gaming Advisory Kft. dragen hun eigen kosten.