Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 14 martie 2019 – Hungary Restaurant Company și Evolution Gaming Advisory/Comisia

(Cauza C700/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Acțiune în anulare – Articolul 263 al șaselea paragraf TFUE – Momentul de la care începe să curgă termenul de introducere a acțiunii – Acțiune introdusă la mai mult de două luni de la data publicării actului în cauză în Jurnalul oficial al Uniunii Europene – Recurs vădit nefondat”

1.      Acțiune în anulare – Termene – Caracter de ordine publică – Examinare din oficiu de către instanța Uniunii

(art. 263 al șaselea paragraf TFUE)

(a se vedea punctul 19)

2.      Acțiune în anulare – Termene – Momentul de la care începe să curgă termenul – Data publicării actului în cauză – Calcul

(art. 263 al șaselea paragraf TFUE)

(a se vedea punctele 21 și 22)

3.      Acțiune în anulare – Termene – Momentul de la care începe să curgă termenul – Data publicării actului în cauză – Încălcarea dreptului la protecție jurisdicțională efectivă – Inexistență

[art. 6 alin. (1) TUE; art. 263 al șaselea paragraf TFUE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47 și art. 52 alin. ( 7)]

(a se vedea punctul 26)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca vădit nefondat.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. și Evolution Gaming Advisory Kft. suportă propriile cheltuieli de judecată.