Language of document : ECLI:EU:C:2019:223

Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.3.2019 – Sevenfriday vastaan EUIPO

(asia C734/18 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin SEVENFRIDAY rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Väitemenettely – Rekisteröintihakemuksen hylkääminen – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisen tuomioistuimen päättelyn tiettyä kohtaa ei ole täsmällisesti moitittu eikä valituksen tueksi ole esitetty oikeudellisia perusteita – Tutkimatta jättäminen

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan1 kohdan d alakohta ja 169 artiklan 2 kohta)

(ks. 5 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Tutkimatta jättäminen – Unionin yleisen tuomioistuimen suorittaman unionin oikeuden tulkinnan tai soveltamisen riitauttaminen – Tutkittavaksi ottaminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan1 kohdan d alakohta)

(ks. 5 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Peruste, joka esitetään ensimmäistä kertaa vasta muutoksenhaun yhteydessä – Tutkimatta jättäminen

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 artiklan 1 kohta)

(ks. 5 kohta)

4.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu tosiseikkojen ja selvitysaineiston arviointi, paitsi jos ne on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 5 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

Sevenfriday AG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.