Language of document : ECLI:EU:C:2019:223

A Bíróság (hetedik tanács) 2019. március 19i végzése –
Sevenfriday kontra EUIPO

(C734/18. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Európai uniós védjegy – A SEVENFRIDAY szóvédjegy bejelentése – Felszólalási eljárás – A lajstromozás iránti kérelem elutasítása – 207/2009/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés”

1.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék érvelésének egy pontjára és a fellebbezés alátámasztására előterjesztett jogi érvekre vonatkozó konkrét kifogás hiánya – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság eljárási szabályzata, 168. cikk, (1) bekezdés, d) pont, és 169. cikk, (2) bekezdés)

(lásd: 5. pont)

2.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – Elfogadhatatlanság – Az uniós jog Törvényszék általi értelmezésének vagy alkalmazásának vitatása – Elfogadhatóság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 168. cikk, (1) bekezdés, d) pont)

(lásd: 5. pont)

3.      Fellebbezés – Jogalapok – Először a fellebbezés keretében felhozott jogalap – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság eljárási szabályzata, 170. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 5. pont)

4.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 5. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Sevenfriday AG maga viseli saját költségeit.