Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Usnesení místopředsedy Soudního dvora ze dne 21. března 2019
JPMorgan Chase a další v. Komise

[věc C-1/19 P(R)]

„Kasační opravný prostředek – Řízení o předběžných opatřeních – Hospodářská soutěž – Odvětví úrokových derivátů v eurech – Rozhodnutí Evropské komise konstatující porušení článku 101 SFEU – Rozhodnutí 2011/695/EU – Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s rozhodnutím – Údajně důvěrné informace – Zveřejnění – Zásada presumpce neviny – Fumus boni juris“

1.      Hospodářská soutěž – Správní řízení – Zachovávání profesního tajemství – Zájem podniku na tom, aby nebyly zpřístupněny některé informace týkající se jeho chování – Zájem nezasluhující si žádnou zvláštní ochranu stran podniků, které jsou předmětem konstatování porušení ve výroku rozhodnutí, jehož jsou adresáty

(viz body 23-25)

2.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Posouzení ve sporu týkajícím se ochrany důvěrných informací – Nesplnění podmínky fumus boni juris

(Články 278 a 279 SFEU)

(viz body 32-36)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Společnostem JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association a J.P. Morgan Services LLP se ukládá náhrada nákladů tohoto řízení o kasačním opravném prostředku, jakož i řízení o předběžném opatření ve věci C-1/19 P(R)-R.