Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Euroopa Kohtu asepresidendi 21. märtsi 2019. aasta määrus –
JPMorgan Chase jt versus komisjon

(kohtuasi C-1/19 P(R))

Apellatsioonkaebus – Ajutiste meetmete kohaldamine – Konkurents – Euro intressimäära tuletisinstrumentide sektor – Euroopa Komisjoni otsus, millega tuvastatakse ELTL artikli 101 rikkumine – Otsus 2011/695/EL – Otsuse konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse rahuldamata jätmine – Väidetavalt konfidentsiaalne teave – Avaldamine – Süütuse presumptsiooni põhimõte – Fumus boni iuris

1.      Konkurents – Haldusmenetlus – Ametisaladuse hoidmine – Ettevõtja huvi, et tema käitumist puudutavat konkreetset teavet ei avalikustataks – Huvi, mis ei vääri erilist kaitset ettevõtjate puhul, kelle rikkumises osalemine tuvastati neile adresseeritud otsuse resolutsioonis

(vt punktid 23–25)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Hindamine konfidentsiaalse teabe kaitset käsitlevates vaidlustes – Fumus boni iurise tingimusele mittevastamine

(ELTL artiklid 278 ja 279)

(vt punktid 32–36)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista apellatsioonimenetlusega ja kohtuasjas C‑1/19 P(R)‑R ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud välja äriühingutelt JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association ja J.P. Morgan Services LLP.