Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 21.3.2019 – JPMorgan Chase ym. vastaan komissio

(asia C1/19 P(R))

(Muutoksenhaku – Väliaikainen oikeussuoja – Kilpailu – Euromääräisten korkojohdannaisten ala – Euroopan komission päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen – Päätös 2011/695/EU – Päätöksen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen – Väitetysti luottamukselliset tiedot – Julkaiseminen – Syyttömyysolettaman periaate – Fumus boni juris)

1.      Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Liikesalaisuuden suojaaminen – Yrityksen intressi siihen, ettei tiettyjä sen toimintaan liittyviä tietoja ilmaista – Intressi, joka ei ansaitse mitään erityistä suojaa, kun on kyse yrityksistä, joiden osalta kilpailusääntöjen rikkominen on todettu niille osoitetun päätöksen päätösosassa

(ks. 23–25 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Arviointi luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevassa oikeudenkäyntiasiassa – Fumus boni juris edellytys ei täyty

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla)

(ks. 32–36 kohta)

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association ja J.P. Morgan Services LLP velvoitetaan korvaamaan tästä muutoksenhakumenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä välitoimimenettelystä asiassa C‑1/19 P(R)-R aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.