Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

A Bíróság elnökhelyettesének 2019. március 21i végzése – JPMorgan Chase és társai kontra Bizottság

(C1/19. P. (R). sz. ügy)

„Fellebbezés – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Verseny – Euró kamatderivatívák ágazata – Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító európai bizottsági határozat – 2011/695/EU határozat – A határozat bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása – Állítólagosan bizalmas információk – Közzététel – Az ártatlanság vélelmének elve – Fumus boni juris”

1.      Verseny – Közigazgatási eljárás – Szolgálati titoktartás – A vállalkozás ahhoz fűződő érdeke, hogy ne hozzanak nyilvánosságra a magatartására vonatkozó bizonyos információkat – Azon vállalkozások különös védelemre nem méltó érdeke, amelyek esetében a nekik címzett határozat a rendelkező részében jogsértést állapított meg

(lásd: 23–25. pont)

2.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – A bizalmas információk védelmére irányuló jogvitában történő értékelés – A fumus boni iurisra vonatkozó feltétel nemteljesülése

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk)

(lásd: 32–36. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a JPMorgan Chase & Co.‑t, a JPMorgan Chase Bankot, a National Associationt és a J. P. Morgan Services LLP‑t kötelezi a költségek viselésére a jelen fellebbezés eljárás, valamint a C‑1/19 P(R)‑R. sz. ügyben az ideiglenes intézkedés iránti eljárás tekintetében.