Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Ordonanța vicepreședintelui Curții din 21 martie 2019 – JPMorgan Chase și alții/Comisia

[Cauza C1/19 P(R)]

„Recurs – Procedură de măsuri provizorii – Concurență – Sectorul instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii în euro – Decizie a Comisiei Europene de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE – Decizia 2011/695/UE – Respingerea unei cereri de aplicare a unui tratament confidențial în privința deciziei – Informații pretins confidențiale – Publicare – Principiul prezumției de nevinovăție – Fumus boni iuris”

1.      Concurență – Procedură administrativă – Păstrarea secretului profesional – Interesul unei întreprinderi de a nu fi dezvăluite anumite informații privind comportamentul său – Interes care nu merită nicio protecție specială în ceea ce privește întreprinderi care au făcut obiectul unei constatări a unei încălcări în dispozitivul unei decizii care le era adresată

(a se vedea punctele 23-25)

2.      Procedură de măsuri provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiții de dispunere – Urgență – Prejudiciu grav și ireparabil – Apreciere în contenciosul privind protecția informațiilor confidențiale – Neîndeplinirea condiției privind fumus boni iuris

(art. 278 TFUE și 279 TFUE)

(a se vedea punctele 32-36)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association și J. P. Morgan Services LLP la plata cheltuielilor de judecată din prezenta procedură de recurs, precum și din procedura de măsuri provizorii în cauza C‑1/19 P(R)-R.