Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Sklep podpredsednika Sodišča z dne 21. marca 2019 – JPMorgan Chase in drugi/Komisija

(Zadeva C1/19 P(R))

„Pritožba – Začasna odredba – Konkurenca – Sektor evrskih obrestnih izvedenih finančnih instrumentov – Sklep Evropske komisije o kršitvi člena 101 PDEU – Sklep 2011/695/EU – Zavrnitev zahteve za zaupno obravnavanje sklepa – Domnevno zaupni podatki – Objava – Načelo domneve nedolžnosti – Fumus boni juris“

1.      Konkurenca – Upravni postopek – Spoštovanje poslovne skrivnosti – Interes podjetja, da se ne razkrijejo nekatere informacije glede njegovega ravnanja – Interes, ki ne zahteva nobenega posebnega varstva glede podjetij, za katera je bilo v izreku sklepa, naslovljenega na njih, ugotovljena kršitev

(Glej točke od 23 do 25.)

2.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Presoja v okviru spora v zvezi z varstvom zaupnih podatkov – Neizpolnjevanje pogoja glede fumus boni juris

(278 in 279 PDEU)

(Glej točke od 32 do 36.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association in J.P. Morgan Services LLP se naloži plačilo stroškov tega pritožbenega postopka in postopka za izdajo začasne odredbe v zadevi C‑1/19 P(R)-R.