Language of document : ECLI:EU:C:2019:129

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 22. janvāra rīkojums –
Kerstens/Komisija

(lieta C577/18 P)

Apelācija – Civildienests – Paziņojumi, ar ko prasītāju informē par administratīvās izmeklēšanas atsākšanu disciplinārlietā – Prasība atcelt tiesību aktu – Akti, kas nav nelabvēlīgi – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Acīmredzama prasības nepieņemamība pirmajā instancē – Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

1.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Sagatavojošs tiesību akts – Paziņojumi, ar ko informē par administratīvās izmeklēšanas atsākšanu disciplinārlietā – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

(skat. 26., 28. punktu)

2.      Ierēdņi – Disciplinārie pasākumi – Tiesvedība – Lēmums par tiesvedības atjaunošanu saistībā ar to pašu rīcību pēc pirmā lēmuma atcelšanas procesuālo noteikumu pārkāpuma dēļ – Princips “ne bis in idem” – Pārkāpums – Neesamība

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pants; Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 3. punkts)

(skat. 34.–39., 41. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt.

2)

Petrus Kerstens sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.