Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia) on esittänyt 15.1.2019 – Azienda USL di Modena v. Comune di Sassuolo

(asia C-26/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Modena

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Azienda USL di Modena

Vastapuoli: Comune di Sassuolo

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen nro 23 9 §:n 8 momentti, jossa säädetään Italian kansallisen terveydenhuollon yksiköiden hyväksi, että ne vapautetaan velvollisuudesta maksaa IMU omistamistaan kiinteistöistä, joita käytetään yksinomaan institutionaalisiin tehtäviin, yhteensopiva SEUT 107 artiklan, jossa kielletään ”muodossa tai toisessa” myönnetyt valtiontuet, kanssa, jos ensin mainittua säännöstä tulkitaan siten, että siinä myönnetään mainittu verohelpotus myös sellaiselle paikalliselle terveydenhuollon yksikölle, joka on antanut kiinteistön vuokralle julkisessa ja yksityisessä sekaomistuksessa olevalle kaupalliselle yhtiölle, josta sama yksikkö omistaa 51 prosenttia ja joka tarjoaa mainitussa kiinteistössä terveyspalveluja kilpaillen sellaisten muiden hoitolaitosten kanssa, jotka ovat täysin yksityisessä omistuksessa, sillä seuraukselle, että kyseinen kaupallinen yhtiö saa valtiontueksi luokiteltavaa veroetua, millä muutetaan vapaiden markkinoiden sääntöjä?

Onko lain nro 212 11 §:ssä säädetty ennakkopäätöstä koskeva pyyntö yhteensopiva perussopimuksen ja erityisesti SEUT 107 artiklan, jossa kielletään ”muodossa tai toisessa” myönnetyt valtiontuet, kanssa, kun kyseinen pyyntö estää tulkitsemasta asetuksen nro 23 9 §:n 8 momenttia ICI:ä koskevan Italian ylimmän tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa siten, että paikallisella terveydenhuoltoyksiköllä ei ole oikeutta vapautukseen IMU:sta, kun kiinteistöä käyttää sellainen osakeyhtiö, josta kyseinen julkisyhteisö omistaa osan ja joka harjoittaa mainitussa kiinteistössä terveyspalvelutoimintaa kilpaillen sellaisten muiden kaupallisten yhtiöiden kanssa, jotka myös tarjoavat terveyspalveluja ja jotka ovat täysin yksityisessä omistuksessa, sillä seuraukselle, että kyseinen osakeyhtiö saa valtiontueksi luokiteltavaa veroetua, millä muutetaan vapaiden markkinoiden sääntöjä?

____________