Language of document :

A Commissione tributaria provinciale di Modena (Olaszország) által 2019. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Azienda USL di Modena kontra Comune di Sassuolo

(C-26/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Modena

Az alapeljárás felei

Felperes: Azienda USL di Modena

Alperes: Comune di Sassuolo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e vagy sem az állami támogatást „bármilyen formában” tiltó EUMSZ 107. cikkel a hivatkozott [2014. március 14-i] 23. sz. törvényerejű rendelet 9. cikkének 8. bekezdése, amely az olasz nemzeti egészségügyi szolgálat szerveinek javára az IMU alóli mentességet írja elő az általuk birtokolt és kizárólag az intézményi feladatok ellátására szánt ingatlanjaik tekintetében, ha e rendelkezés olyan értelmezést nyer, miszerint az adómentességet azon AUSL tekintetében is el kell ismerni, amely olyan, vegyes tulajdonú, ugyanezen AUSL tulajdonában álló 51% os részesedésű köztőkéből és magántőkéből álló gazdasági társaság részére ad bérbe ingatlant, amely ezen ingatlanban más, teljes egészében magántőkével rendelkező egészségügyi intézményekkel versenyezve nyújt egészségügyi szolgáltatásokat, aminek következtében a szabad piac szabályainak torzításával állami támogatásnak minősítendő adóelőnyhöz jut?

Összeegyeztethető-e vagy sem a Szerződéssel, vagyis az az állami támogatást „bármilyen formában” tiltó EUMSZ 107. cikkel a [2000. július 27-i] 212. sz. törvény 11. cikkében előírt olasz ruling, amely nem teszi lehetővé a 23. sz. törvényerejű rendelet 9. cikke 8. bekezdésének – a Corte Suprem (legfelsőbb bíróság, Olaszország) ICI tárgyában kialakított ítélkezési gyakorlatával analóg módon – azt az értelmezését, amely szerint a AUSL nem élhet az IMU alóli mentességgel abban az esetben, ha az ingatlant olyan részvénytársaság használja, amely – noha abban az említett közjogi szervezet részesedéssel rendelkezik – az ingatlanban más, teljes egészében magántőkével működő, szintén egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságokhoz viszonyítottan versenyhelyzetben végez egészségügyi tevékenységet, aminek következtében a szabad piac szabályainak torzításával állami támogatásnak minősítendő adóelőnyhöz jut?

____________