Language of document :

2019 m. sausio 15 d. Commissione tributaria provinciale di Modena (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda USL di Modena / Comune di Sassuolo

(Byla C-26/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Modena

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Azienda USL di Modena

Atsakovė: Comune di Sassuolo

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar [2011 m. kovo 14 d.] Įstatyminio dekreto Nr. 23 9 straipsnio 8 dalis, kurioje Italijos nacionalinėms sveikatos priežiūros įstaigoms yra numatyta galimybė nemokėti IMU už turimą nekilnojamąjį turtą, skirtą tik joms patikėtoms užduotims vykdyti, yra leidžiama pagal SESV 107 straipsnį, kuriuo draudžiama „bet kokia forma“ teikiama valstybės pagalba, jeigu minėta dalis aiškinama taip, kad palankesnis vertinimas taikomas ir AUSL, kuri išnuomojo nekilnojamojo turto objektą komercinei mišraus – privataus ir viešojo – kapitalo bendrovei, kurioje minėtai AUSL priklauso 51 % akcijų, tam, kad šiame objekte bendrovė teiktų sveikatos priežiūros paslaugas konkurencinėmis sąlygomis kitų slaugos namų, kurių visas kapitalas yra privatus, atžvilgiu ir tokiu būdu įgytų mokesčių lengvatą, kuri gali būti laikoma valstybės pagalba, pažeidžiant laisvosios rinkos taisykles?

2.    Ar pagal Sutartį, t. y. SESV 107 straipsnį, kuriuo draudžiama „bet kokia forma“ teikiama valstybės pagalba, leidžiamas [2000 m. liepos 27 d.] Įstatymo Nr. 212 11 straipsnyje numatytas Italijos ruling (sprendimas), kuriuo apribojama galimybė aiškinti Įstatyminio dekreto Nr. 23 9 straipsnio 8 dalį analogiškai pagal Italijos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl ICI, taip, kad AUSL nėra atleidžiama nuo IMU, jei turtą naudoja akcinė bendrovė (S.p.A.), nors jos akcijų turi ta pati viešojo sektoriaus institucija, kuri vykdo sveikatos priežiūros veiklą konkurencinėmis sąlygomis, palyginti su kitomis tik privataus kapitalo komercinėmis bendrovėmis, kurios taip pat teikia sveikatos priežiūros paslaugas, nes tokiu būdu ji įgyja mokesčių lengvatą, kuri gali būti laikoma valstybės pagalba, pažeidžiant laisvosios rinkos taisykles?

____________