Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. janvārī iesniedza Commissione tributaria provinciale di Modena (Itālija) – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Lieta C-26/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione tributaria provinciale di Modena

Pamatlietas puses

Prasītāja: Azienda USL di Modena

Atbildētāja: Comune di Sassuolo

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar LESD 107. pantu, kurā ir aizliegts valsts atbalsts “jebkādā [..] veidā”, ir vai nav saderīgs [2011. gada 14. marta] Leģislatīvā dekrēta Nr. 23 9. panta 8. punkts, kas Itālijas valsts veselības aprūpes dienesta iestādēm paredz atbrīvojumu no vienotā pašvaldības nodokļa par tām piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas tiek izmantoti tikai iestādes uzdevumu veikšanai, ja šo tiesību normu interpretē tādējādi, ka nodokļa atvieglojums ir paredzēts arī vietējai veselības aprūpes iestādei, kura ir iznomājusi nekustamo īpašumu kādai jaukta (publiska un privāta) kapitāla komercsabiedrībai, kurā 51 % kapitāla daļu pieder šai pašai vietējai veselības aprūpes iestādei un kura šajā nekustamajā īpašumā sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, konkurējot ar citām pilnīgi privāta kapitāla ārstniecības iestādēm, tādējādi gūstot nodokļu priekšrocību, kas kvalificējama kā valsts atbalsts, un kropļojot brīvā tirgus noteikumus?

Vai ar Līgumu, proti, LESD 107. pantu, kurā ir aizliegts valsts atbalsts “jebkādā [..] veidā”, ir vai nav saderīgs Itālijas [2000. gada 27. jūlija] Likuma Nr. 212 11. pantā paredzētais nodokļu nolēmums, kas Leģislatīvā dekrēta Nr. 23 9. panta 8. punktu neļauj interpretēt analoģiski Itālijas Suprema Corte (Augstākā tiesa) judikatūrai par pašvaldības nekustamā īpašuma nodokli tādējādi, ka vietējai veselības aprūpes iestādei nepienākas atbrīvojums no vienotā pašvaldības nodokļa, ja nekustamo īpašumu izmanto kāda akciju sabiedrība (pat ja tās kapitāla daļas pieder arī tai pašai valsts iestādei), kura šajā nekustamajā īpašumā veic veselības aprūpes darbību, konkurējot ar citām veselības aprūpes pakalpojumus sniedzošām pilnīgi privāta kapitāla komercsabiedrībām, tādējādi gūstot nodokļu priekšrocību, kas kvalificējama kā valsts atbalsts, un kropļojot brīvā tirgus noteikumus?

____________