Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Modena (Italië) op 15 januari 2019 – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Zaak C-26/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria provinciale di Modena

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Azienda USL di Modena

Verwerende partij: Comune di Sassuolo

Prejudiciële vragen

Is artikel 9, lid 8, van decreto legislativo nr. 23/2011 [van 14 maart 2011], waarbij is bepaald dat de onroerende zaken van eenheden van de Italiaanse nationale gezondheidsdienst die uitsluitend zijn bestemd voor institutionele taken, zijn vrijgesteld van de Imposta Municipale Unica (gemeentebelasting), in overeenstemming met artikel 107 VWEU, waarbij staatssteun „in welke vorm ook” wordt verboden, indien die nationale bepaling aldus wordt uitgelegd dat het voordeel ook toekomt aan een AUSL die een onroerende zaak heeft verhuurd aan een commerciële vennootschap waarvan het kapitaal deels in handen is van de overheid (51 %, gehouden door de AUSL zelf) en deels in handen van particulieren, die in deze onroerende zaak zorgdiensten verstrekt en daarbij concurreert met andere zorginrichtingen met een volledig particulier kapitaal, zodat de AUSL een belastingvoordeel geniet dat als staatssteun moet worden gekwalificeerd en waardoor de regels van de vrije markt worden verstoord?

Is de Italiaanse ruling die is neergelegd in artikel 11 van wet nr. 212/2000 [van 27 juli 2000] – die belet dat artikel 9, lid 8, van decreto legislativo nr. 23/2011 overeenkomstig de rechtspraak van de Corte di cassazione over de Imposta Comunale sugli Immobili (ICI, de voormalige onroerendgoedbelasting) aldus wordt uitgelegd dat een AUSL geen aanspraak heeft op vrijstelling van de IMU indien de onroerende zaak wordt gebruikt door een vennootschap op aandelen (zij het dat het overheidslichaam daarin zelf deelneemt) die daarin gezondheidsdiensten verstrekt en daarbij concurreert met andere commerciële vennootschappen met een volledig particulier kapitaal, die eveneens gezondheidsdiensten verstrekken, zodat de AUSL een belastingvoordeel geniet dat als staatssteun moet worden gekwalificeerd en waardoor de regels van de vrije markt worden verstoord – in overeenstemming met het Verdrag, dat wil zeggen met artikel 107 VWEU, waarbij staatssteun „in welke vorm ook” wordt verboden?

____________