Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia) la 15 ianuarie 2019 – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Cauza C-26/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria provinciale di Modena

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Azienda USL di Modena

Pârâtă: Comune di Sassuolo

Întrebările preliminare

Articolul 9 alineatul 8 din Decretul legislativ nr. 23 [din 14 martie 2011], care prevede că entitățile din cadrul serviciului național de sănătate italian sunt scutite de la plata IMU pentru imobilele deținute care sunt destinate exclusiv misiunilor care le-au fost atribuite, în cazul în care este interpretat în sensul că acesta recunoaște facilitatea respectivă și unei AUSL care a dat un imobil în locațiune unei societăți comerciale cu capital mixt, public și privat, deținută în proporție de 51 % de aceeași AUSL, care prestează în acel imobil servicii de sănătate în condiții de concurență cu alte centre de îngrijire și asistență cu capital integral privat, dobândind astfel un avantaj fiscal care ar trebui calificat drept ajutor de stat, cu denaturarea regulilor pieței libere, este sau nu este compatibil cu articolul 107 TFUE, care interzice ajutoarele de stat „sub orice formă”?

Ruling-ul italian prevăzut la articolul 11 din Legea nr. 212 [din 27 iulie 2000], care împiedică interpretarea articolului 9 alineatul 8 din Decretul legislativ nr. 23 într-un mod similar jurisprudenței [Corte suprema di cassazione] [Curtea de Casație, Italia] referitoare la ICI, în sensul că o AUSL nu are dreptul la scutirea de plata IMU atunci când imobilul este utilizat de o societate pe acțiuni, chiar dacă aceasta este deținută în parte de aceeași entitate publică, care desfășoară în acel imobil o activitate în domeniul sănătății în condiții de concurență în raport cu alte societăți comerciale cu capital integral privat care prestează de asemenea servicii de sănătate, dobândind astfel un avantaj fiscal care ar trebui calificat drept ajutor de stat, cu denaturarea regulilor pieței libere, este sau nu este compatibil cu tratatul, mai precis cu articolul 107 TFUE, care interzice ajutoarele de stat „sub orice formă”?

____________