Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Modena (Italija) 15. januarja 2019 – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Zadeva C-26/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria provinciale di Modena

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Azienda USL di Modena

Tožena stranka: Comune di Sassuolo

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je člen 9(8) zakonske uredbe št. 23, na podlagi katerega so subjekti nacionalne zdravstvene službe v Italiji oproščeni plačila enotnega občinskega davka za nepremičnine, ki so namenjene zgolj opravljanju institucionalnih nalog, če se razlaga tako, da to ugodnost omogoča tudi AUSL (lokalni zdravstveni enoti), ki je svojo nepremičnino oddala gospodarski družbi z mešanim javnim in zasebnim kapitalom – pri čemer ima navedena AUSL v tej družbi 51-odstoten lastniški delež – ki v zadevni nepremičnini opravlja zdravstvene storitve v pogojih konkurence z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, ki so v celoti v zasebni lasti, kar pomeni, da ji v nasprotju s pravili prostega trga priznava davčno ugodnost, ki jo je mogoče opredeliti kot državno pomoč, skladen s členom 107 PDEU, ki prepoveduje ‚kakršno koli vrsto‘ državne pomoči?

2.    Ali je italijansko davčno stališče iz člena 11 zgoraj navedenega zakona št. 212, na podlagi katerega člena 9(8) zakonske uredbe št. 23 ni mogoče razlagati tako, da AUSL (lokalna zdravstvena enota) – podobno kot izhaja iz sodne prakse, ki jo je v zvezi z občinskim davkom na nepremičnine oblikovalo italijansko Suprema Corte di Cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče) – ni upravičena do oprostitve plačila enotnega občinskega davka, če nepremičnino uporablja delniška družba – čeprav ima v njej lastniški delež tudi navedeni javni subjekt – ki v zadevni nepremičnini opravlja zdravstvene storitve v pogojih konkurence z drugimi gospodarskimi družbami, ki so v celoti v zasebni lasti in ravno tako opravljajo zdravstveno dejavnost, kar pomeni, da ji je z njim v nasprotju s pravili prostega trga priznana davčna ugodnost, ki jo je mogoče opredeliti kot državno pomoč, skladno s Pogodbo oziroma s členom 107 PDEU, ki prepoveduje ‚kakršno koli vrsto‘ državne pomoči?

____________