Language of document :

2019 m. kovo 1 d. Ryanair DAC, ankčiau Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-165/15 Ryanair ir Airport Marketing Services / Komisija

(Byla C-203/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd, atstovaujamos avocat E. Vahida, Δικηγόρος I.-G. Metaxas-Maranghidis, Rechtsanwalt G. Berrisch, solisitoriaus B. Byrne

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

–    panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-165/15 ir

–    panaikinti 2014 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/12271 dėl valstybės pagalbos Nr. SA.22614 (C 53/07) 1 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 3, 4 ir 5 straipsnius, kiek jie susiję su 1 straipsnio 1 ir 2 dalimis), arba, nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo ir bet kuriuo atveju

–    nurodyti Komisijai padengti apeliančių bylinėjimosi šioje instancijoje ir proceso Bendrajame Teisme byloje T-165/15 išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės teigia, kad sprendimas, dėl kurio buvo pateiktas apeliacinis skundas, turi būti panaikintas dėl šių pagrindų:

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai taikė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį ir apeliančių teises į gynybą Komisijos procedūroje. Bendrasis Teismas: suklydo atskirdamas Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje nurodytas konkrečias teises ir Chartijos 41 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrąją teisę į gerą administravimą; suklydo nustatydamas, kad Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės nėra taikomos valstybės pagalbos tyrimuose; suklydo nustatydamas, kad Chartijos 41 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos prieštarauja SESV 107 ir 108 straipsnio nuostatoms; ir suklydo nustatydamas, kad apeliantės turėtų būti laikomos tyrimų informacijos šaltiniu.

Antra, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį klaidingai aiškindamas pranašumo sąvoką. Bendrasis Teismas: suklydo darydamas išvadą, kad nėra metodikų hierarchijos taikant rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo (REVV) principą tarp lyginamosios analizės ir kitų metodų; suklydo nustatydamas, kad Komisija turėjo teisę netaikyti lyginamosios analizės ir atmesti apeliančių pateiktus lyginamuosius įrodymus; suklydo konstatuodamas, kad taikant papildomo pelningumo kriterijų Komisijai nebūtina įsitikinti, kad planuojamos papildomos pajamos ir planuojamos papildomos pajamos, nesusijusios su oro susisiekimu, atspindėtų, kaip REVV būtų eksploatavęs oro uostą.

____________

1 2014 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1227 dėl valstybės pagalbos SA.22614 (C 53/07), kurią Prancūzija suteikė Po Bearno prekybos ir pramonės rūmams ir bendrovėms Ryanair, Airport Marketing Services ir Transavia (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 5085) (OL L 201, 2015, p. 109).