Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne     3. ledna 2019 – Asmel società consortile a r.l. v. A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

(Věc C-3/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Asmel società consortile a r.l.

Odpůrce: A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione

Předběžné otázky

Brání unijní právo takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 33 odst. 3a legislativního nařízení č. 163 ze dne 12. dubna 2006, které omezuje autonomii obcí při využívání ústředního nákupního subjektu pouze na dva organizační modely, kterými jsou svazek obcí, pokud již existuje, anebo konsorcium obcí, které má být založeno?

V každém případě, brání unijní právo, a zejména zásady volného pohybu služeb a maximální otevřenosti oblasti veřejných zakázek na služby hospodářské soutěži, takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 33 odst. 3a legislativního nařízení č. 163 ze dne 12. dubna 2006, které ve spojení s čl. 3 odst. 25 legislativního nařízení č. 163 ze dne 12. dubna 2006 ve vztahu k organizačnímu modelu konsorcií obcí vylučuje možnost založit právnické osoby soukromého práva, jako je například konsorcium založené podle obecných předpisů, kterého se účastní rovněž soukromé subjekty?

Brání unijní právo, a zejména zásady volného pohybu služeb a maximální otevřenosti oblasti veřejných zakázek na služby hospodářské soutěži, takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 33 odst. 3a, které, je-li vykládáno v tom smyslu, že umožňuje konsorciím obcí, která jsou ústředními nákupními subjekty, působit na území, které odpovídá celkovému území příslušných obcí, a tudíž maximálně provinčnímu rámci, omezuje rozsah působnosti výše uvedených ústředních nákupních subjektů?

____________