Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 3. jaanuaril 2019 – Asmel società consortile a r.l. versus A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

(kohtuasi C-3/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Asmel società consortile a r.l.

Vastustaja: A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigusega on kooskõlas selline riigisisene õigusnorm nagu 12. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 33 lõige 3a, millega omavalitsuste autonoomia on keskse ostja puhul piiratud ainult kahe organisatsioonilise mudeliga, nagu olemasolev omavalitsuste liit või omavalitsuste konsortsium?

Kas liidu õiguse ning eelkõige teenuste vaba liikumise põhimõtte ja põhimõttega, et riigihangete turg peab olema konkurentsile maksimaalselt avatud, on vastuolus selline riigisisene õigusnorm nagu 12. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 33 lõige 3a koostoimes 12. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 3 lõikega 25, mis välistab seoses omavalitsuste konsortsiumide organisatsioonilise mudeliga võimaluse luua eraõiguslikke isikuid, nagu üldõiguslikku konsortsiumi, milles osalevad ka eraisikud?

Kas liidu õigusega ja eelkõige teenuste vaba liikumise põhimõtte ja põhimõttega, et riigihangete turg peab olema konkurentsile maksimaalselt avatud, on vastuolus selline riigisisene õigusnorm nagu artikli 33 lõige 3a, mis tõlgendatuna selles mõttes, et kohalike omavalitsuste konsortsiumid, mis on kesksed ostjad, võivad tegutseda ühtselt vastavate liikmesomavalitsuste territooriumil ja seega ainult provintsi piires, piirab eespool nimetatud kesksete ostjate tegevusulatust?

____________