Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asmel società consortile a r.l. kontra A. N. A. C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

(C-3/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Asmel società consortile a r.l.

Alperes: A. N. A. C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a közösségi joggal a 2006. április 12 i 163. sz. d.lgs. 33. cikkének (3a) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabály, amely az önkormányzatok szervezeti önállóságát a közbeszerzések odaítélését illetően a központi beszerző szervek pusztán két szervezeti modelljére, nevezetesen az önkormányzatok már létező társulására, illetve az önkormányzatok között létrehozandó konzorciumra korlátozza?

Ellentétes-e a közösségi joggal, és különösen a szolgáltatások szabad mozgásának elvével, illetve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzések körében a verseny maximális mértékben történő megnyitásának elvével a 2006. április 12 i 163. sz. d.lgs. – 3. cikke 25. bekezdésével összefüggésben értelmezett – 33. cikkének (3a). bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabály, amely az önkormányzatok konzorciumainak szervezeti modelljét illetően kizárja a magánjogi személyek, például magánszemélyek részvételével is működő polgári jogi konzorcium létrehozásának lehetőségét?

Ellentétes-e a közösségi joggal, és különösen a szolgáltatások szabad mozgásának elvével, illetve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzések körében a verseny maximális mértékben történő megnyitásának elvével a 33. cikk (3a) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabály, amely korlátozza az említett központi beszerző szervek tevékenységének területét, amennyiben azt úgy értelmezik, hogy azt teszi lehetővé a központi beszerző szerveknek minősülő önkormányzati konzorciumok számára, hogy a hozzájuk csatlakozó önkormányzatok összterületének megfelelő területen, tehát legfeljebb megyei szinten végezzenek tevékenységet?

____________