Language of document :

2019 m. sausio 3 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asmel società consortile a r.l. / A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

(Byla C-3/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Asmel società consortile a r.l.

Kita apeliacinio proceso šalis: A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

Prejudiciniai klausimai

Ar Sąjungos teisę pažeidžia tokia nacionalinės teisės nuostata kaip 2006 m. balandžio 12 d. Įstatyminio dekreto Nr. 163 33 straipsnio 3-bis punktas, kuria ribojamas savivaldybių savarankiškumas nustatant, kad centrinė perkančioji organizacija gali veikti tik pagal du organizacinius modelius (savivaldybių sąjunga, jei ji egzistuoja, arba konsorciumas, kurį savivaldybės turi sudaryti)?

Bet kuriuo atveju, ar Sąjungos teisę ir, visų pirma, laisvo paslaugų judėjimo ir paslaugų viešojo pirkimo procedūrų atvėrimo didesnei konkurencijai principus, pažeidžia tokia nacionalinės teisės nuostata kaip 2006 m. balandžio 12 d. Įstatyminio dekreto Nr. 163 33 straipsnio 3-bis punktas, pagal kurią, kartu su 2006 m. balandžio 12 d. Įstatyminio dekreto Nr. 163 3 straipsnio 25 punktu, kiek tai susiję su savivaldybių konsorciumo organizaciniu modeliu, atmetama galimybė steigti privatinės teisės subjektus, pvz. pagal bendrosios teisės nuostatas steigiamus konsorciumus, į kuriuos įtraukiami ir privatūs asmenys?

Ar Sąjungos teisę ir, visų pirma, laisvo paslaugų judėjimo ir paslaugų viešojo pirkimo procedūrų atvėrimo didesnei konkurencijai principus pažeidžia tokia nacionalinės teisės nuostata kaip 33 straipsnio 3-bis punktas, kuriuo, jei jis yra aiškinamas taip, kad pagal jį savivaldybių konsorciumams, kurie yra centrinės perkančiosios organizacijos, leidžiama veikti teritorijoje, atitinkančioje kartu veikiančių savivaldybių teritoriją, taigi, daugiausia, provincijos mastu, yra ribojama šių centrinių perkančiųjų organizacijų veiklos sritis?

____________