Language of document :

2019 m. kovo 1 d. Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-165/16 Ryanair ir Airport Marketing Services / Komisija

(Byla C-205/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd, atstovaujamos avocat E. Vahida, Δικηγόρος I.-G. Metaxas-Maranghidis, Rechtsanwalt G. Berrisch, solisitoriaus B. Byrne

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-165/16 ir

panaikinti 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimo (ES) 2016/2871 dėl valstybės pagalbos Nr. SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) 1 straipsnio 4 dalį ir 2–4 straipsnius, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo ir bet kuriuo atveju

nurodyti Komisijai padengti apeliančių bylinėjimosi šioje instancijoje ir proceso Bendrajame Teisme byloje T-165/16 išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės teigia, kad sprendimas, dėl kurio buvo pateiktas apeliacinis skundas, turi būti panaikintas dėl šių pagrindų:

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai taikė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį ir apeliančių teises į gynybą Komisijos procedūroje. Bendrasis Teismas: suklydo atskirdamas Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje nurodytas konkrečias teises ir Chartijos 41 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrąją teisę į gerą administravimą; suklydo nustatydamas, kad Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės nėra taikomos valstybės pagalbos tyrimuose; suklydo nustatydamas, kad Chartijos 41 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos prieštarauja SESV 107 ir 108 straipsnio nuostatoms; ir suklydo nustatydamas, kad apeliantės turėtų būti laikomos tyrimų informacijos šaltiniu.

Antra, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį klaidingai aiškindamas pranašumo sąvoką. Bendrasis Teismas: suklydo darydamas išvadą, kad nėra metodikų hierarchijos taikant rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo (REVV) principą tarp lyginamosios analizės ir kitų metodų; suklydo nustatydamas, kad Komisija turėjo teisę netaikyti lyginamosios analizės ir atmesti apeliančių pateiktus lyginamuosius įrodymus; suklydo konstatuodamas, kad taikant papildomo pelningumo kriterijų Komisijai nebūtina įsitikinti, kad planuojamos papildomos pajamos ir planuojamos papildomos pajamos, nesusijusios su oro susisiekimu, atspindėtų, kaip REVV būtų eksploatavęs oro uostą.

____________

1 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/287 dėl valstybės pagalbos Nr. SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008), kurią Vokietija suteikė Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH ir Ryanair Ltd. (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7369) (OL L 59, 2016, p. 22).