Language of document :

Recurs introdus la 1 martie 2019 de Ryanair DAC, fostă Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauza T-165/16, Ryanair și Airport Marketing Services/Comisia

(Cauza C-205/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Ryanair DAC, fostă Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (reprezentanți: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocat, G. Berrisch, avocat, B. Byrne, solicitor)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Recurentele solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauza T-165/16 și

anularea articolului 1 alineatul (4), a articolelor 2-4 din Decizia (UE) 2016/2871 a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.26500 – 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) sau, în subsidiar, trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare și, în orice caz,

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurente în prezentul recurs și în procedura în cauza T-165/16 în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurentele susțin că hotărârea atacată trebuie anulată pentru următoarele motive:

În primul rând, Tribunalul a aplicat greșit articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și dreptul la apărare al reclamantelor în procedurile în fața Comisiei. Tribunalul: a săvârșit o eroare atunci când a făcut o distincție între drepturile specifice prevăzute la articolul 41 alineatul (2) din cartă și dreptul general la bună administrare prevăzut la articolul 41 alineatul (1) din cartă; a săvârșit o eroare atunci când a constatat că drepturile prevăzute la articolul 41 alineatul (2) din cartă nu se aplică în investigațiile privind ajutoarele de stat; a săvârșit o eroare atunci când a constatat că există un conflict între articolul 41 alineatele (1) și (2) din cartă și articolele 107 și 108 TFUE și a săvârșit o eroare atunci când a constatat că reclamantele puteau fi considerate doar o sursă de informare în investigație.

În al doilea rând, Tribunalul a încălcat articolul 107 alineatul (1) TFUE, prin interpretarea eronată a noțiunii de avantaj. Tribunalul: a săvârșit o eroare atunci când a concluzionat că nu există o ierarhie a metodologiilor de aplicare a testului operatorului privat în economia de piață („OPEP”) între analiza comparativă și alte metode; a săvârșit o eroare atunci când a constatat că Comisia avea dreptul să deroge de la analiza comparativă și să respingă dovezile comparative prezentate de reclamante și a săvârșit o eroare atunci când a concluzionat că, în aplicarea testului rentabilității incrementale, nu este necesar ca Comisia să se asigure că veniturile marginale ne-aeronautice estimate și costurile marginale estimate reflectă modalitatea în care un operator privat în economia de piață ar fi exploatat aeroportul.

____________

1 Decizia (UE) 2016/287 a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.26500 – 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) pus în aplicare de Germania în favoarea întreprinderii Flughafen Altenburg-Nobitz și a companiei aeriene Ryanair Ltd [notificată prin documentul C(2014) 7369] (JO 2016, L 59, p. 22).