Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poola) 27. veebruaril 2019 – RL sp. z o.o. versus J.M.

(kohtuasi C-199/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Põhikohtuasja pooled

Hageja: RL sp. z o.o.

Kostja: J.M.

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiivi 2011/7/EL1 hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT 2011, L 48, lk 1) artikli 2 lõiget 1, mis on Poola õiguskorda üle võetud 8. märtsi 2013. aasta seaduse, mis käsitleb maksetähtaegu äritehingutes (ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) (terviktekst Dz. U. 2019, jrk 118), artikli 4 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et tehingutena, mille tulemuseks on kauba tarnimine või teenuse osutamine tasu eest (äritehingud), tuleks käsitada ka lepinguid, millele iseloomuliku kohustuse täitmine seisneb asja ajutiseks kasutamiseks andmises tasu eest (nt üüri- või rendilepingud)?

Kui vastus eespool esitatud küsimusele on jaatav, siis kas eespool osutatud direktiivi artiklit 5, mis on Poola õiguskorda üle võetud äritehingute puhul kohaldatavaid maksetähtaegu käsitleva seaduse artikli 11 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et maksegraafiku, mille kohaselt võib tasumine toimuda osamaksetena, kokkuleppimisena äritehingu poolte poolt tuleb käsitada ka kokkulepet rahalise kohustuse perioodilise täitmise kohta võlgniku poolt, sealhulgas lepingu sõlmimise korral määramata ajaks?

____________

1 ELT 2011, L 48, lk 1.