Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2019. uputio Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poljska) – RL sp. z o.o. sa sjedištem u Ł. protiv J. M.

(predmet C-199/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u glavnom postupku i tuženik u postupku povodom protutužbe: RL sp. z o.o. sa sjedištem u Ł.

Tuženik u glavnom postupku i tužitelj u postupku povodom protutužbe: J. M.

Prethodna pitanja

1.     Treba li članak 2. stavak 1. Direktive 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama1 koja je u poljsko pravo prenesena člankom 4. stavkom 1. Zakona od 8. ožujka 2013. o rokovima plaćanja u poslovnim transakcijama (pročišćeni tekst Dz.U. iz 2019., poz. 118.), tumačiti na način da transakcijama koje vode do isporuke robe, odnosno pružanja usluga, uz naknadu (poslovnim transakcijama) treba smatrati i ugovore čija se karakteristična činidba sastoji od ustupanja stvari na privremenu uporabu uz naknadu (na primjer ugovore o zakupu ili ugovore o najmu)?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, treba li članak 5. navedene direktive, koji je u poljsko pravo prenesen člankom 11. stavkom 1. Zakona o rokovima plaćanja u poslovnim transakcijama, tumačiti na način da ugovaranjem među strankama poslovne transakcije s vremenskim rasporedom plaćanja koji predviđa plaćanje u obrocima treba smatrati i ugovaranje periodičnog ispunjavanja novčane obveze od strane dužnika, uključujući u slučaju sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme?

____________

1 SL L 48, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 200.