Language of document :

A Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Lengyelország) által 2019. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RL sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kontra J. M.

(C-199/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Az alapeljárás felei

Felperes: RL sp. z o.o. z siedzibą w Ł.

Alperes: J. M.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 az ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési határidőkről szóló, 2013. március 8-i törvény) (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Dz.U., 2019., 118. tétel) 4. cikkének (1) bekezdésével a lengyel jogrendbe átültetett 2. cikkének (1) bekezdését, hogy fizetés ellenében áruk adásvételére vagy szolgáltatások nyújtására irányuló ügyleteknek (kereskedelmi ügyleteknek) kell tekinteni azokat a szerződéseket is, amelyek jellemző szolgáltatása valamely dolog ellenszolgáltatás fejében történő ideiglenes használatba adásából áll (például a bérleti vagy a haszonbérleti szerződések)?

A fenti kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a fenti irányelvnek a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési határidőkről szóló, 2013. március 8-i törvény 11. cikkének (1) bekezdésével a lengyel jogrendbe átültetett 5. cikkét, hogy a kereskedelmi ügylet felei által megkötött, részletekben történő fizetést lehetővé tevő fizetési ütemezésre vonatkozó megállapodásnak kell tekinteni a pénzügyi szolgáltatás adós általi időszakos teljesítésére vonatkozó megállapodást, még akkor is, ha a szerződést határozatlan időre kötötték?

____________

1 HL L 48., 1. o.