Language of document :

2019 m. vasario 27 d. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RL sp. z o.o., įsteigta Ł. / J.M.

(Byla C-199/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: RL sp. z o.o., įsteigta Ł.

Atsakovas: J.M.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/2011/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius1 2 straipsnio 1 dalis, į Lenkijos teisės sistemą perkelta 2013 m. kovo 8 d. Įstatymo dėl komerciniuose sandoriuose numatytų mokėjimo terminų (suvestinė redakcija 2019 m. Dziennik Ustaw, 118 pozicija) 4 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad sandoriais dėl atlygintino prekių tiekimo ar paslaugų teikimo (komerciniais sandoriais) taip pat turi būti pripažįstamos sutartys, pagal kurias teikiama paslauga yra atlygintinas daiktų perdavimas laikinai naudotis (pvz., nuomos sutartys)?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar minėtos direktyvos 5 straipsnis, į Lenkijos teisės sistemą perkeltas Įstatymo dėl komerciniuose sandoriuose numatytų mokėjimo terminų 11 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad komercinio sandorio šalių susitarimu dėl mokėjimo dalimis grafiko taip pat reikia laikyti susitarimą dėl to, kad skolininkas periodiškai mokės piniginį mokėjimą, taip pat ir tuo atveju, jei būtų sudaroma neterminuota sutartis?

____________

1 OL L 48, 2011, p. 1.